Idrætsforeningen
AIA-TRANBJERG

Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær


 
Klubbens motto
 
     
Indkaldelse til Ekstra Generalforsamling 2022.

Hovedforeningen afholder ekstra ordinær generalforsamling mandag den 30. maj 2022 kl.19,00 i AIA-TRANBJERGs klubhus ved Tranbjergskolen, afd Grønløkke.
Eneste punkt på dagsorden er vedtagelse af nye vedtægter.
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling
Nye vedtægter til godkendelse