horizontal menu css by Css3Menu.com

 

 Generalforsamling

 AIA-Tranbjerg HÅNDBOLD

Torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 19.00

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.    Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

4.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg:

a.     Valg af et bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
Niels Bakke Jensen er på valg                     Genopstiller ikke

b.     Valg af en suppleant for en etårig periode.

c.      En revisor for en toårig periode.

d.     En revisorsuppleant for en etårig periode.

7.     Eventuelt

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

Se nyheder for opstart og aflysninger

 

 
AIA-Tranbjerg ▪  Håndboldafdeling ▪  Grønløkke Allé 7A ▪  8310 Tranbjerg J ▪  Tlf.: 86 29 53 44

11-10-2015